Секція 2. Гуманітарна освіта

1.Багрій Юлія Іванівна (СЗОШ №1) Формування професійної діяльності вчителя іноземної мови НУШ

Стаття:
Відео:

2. Бівсон Ірина Давидівна (СЗОШ №1) Формування професійної діяльності вчителя зарубіжної літератури НУШ

Стаття:
Відео:

3. Черенько Галина Михайлівна (ЗОШ №2) Шевченко і Поділля (матеріали до вивчення біографії поета)

Стаття:

Відео:

4. Варламова Жанна Степанівна (НВК №3) Використання компоративного аналізу на уроках української літератури для розвитку критичного мислення учнів

Стаття:

Відео:

5. Білюк Лариса Михайлівна (ЗОШ №7) Формування ключових компетентностей учнів на уроках зарубіжної літератури засобами мистецтва

Стаття:

6. Прісняк Наталія Василівна (ЗОШ №7) Ігрова діяльність на уроках англійської мови як один із основних видів інноваційних технологій

Стаття:

Відео:

7. Бєлєвич І.М. (ЗОШ №8) «Teach your monster to read» як засіб гейміфікації процесу опанування навичок техніки читання англійської мовою учнями початкової школи

Стаття:

Відео:

8. Саволайнен М.О. (ЗОШ №8) Використання вербальних засобів привернення уваги на уроках англійської мови

Стаття:

Відео:

9. Пазинюк Н.Г. (НВК №9) Використання сучасних педагогічних технологій  на уроках німецької мови

Стаття:

Відео:

10. Сидорук В.В. (НВК №9) Використання технологій критичного мислення  як засобу створення творчого мікроклімату на уроках зарубіжної літератури (в контексті Концепції НУШ)

Стаття: 

Відео:

11. Доценко І.В. (НВК №9) Сучасна зброя вчителя – активні методи навчання

Стаття:

Відео:

12. Павленко С.Г. (НВК №9) Розвиток навичок мовленнєвої компетенції учнів на уроках англійської мови шляхом використання інноваційних технологій

Стаття:

Відео:

13. Хатимська Юлія Миколаївна (НВК №9) Групова робота як інструмент  для розвитку англомовного середовища та створення «ситуацій успіху»

Стаття:

Відео:

14. Кухар Н.О. (НВК №14) Формування комунікативних компетенцій учнів засобами інтерактивних технологій на уроках англійської мови

Стаття:

15. Мосендз Лілія Миколаївна (ЗОШ №16) Використання мультимедійних презентацій на уроках англійської мови

 Стаття: 

Відео:

16. Паламар Валентина Василівна (ЗОШ №16) Проектні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

Стаття:

Відео:

17. Торгунова Ірина Анатоліївна (ЗОШ №17) Інтерактивні методи навчання на уроках іноземної мови як засіб розвитку комунікативних здібностей учнів у початковій школі

Стаття:

Відео:

18. Кравченко Тетяна Антонівна (ЗОШ №17) Нові цілі навчання і виховання на уроках української мови та літератури в світлі Нової української школи

Стаття:

Відео: