Психологічна служба

Мета функціонування психологічної служби міста:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу, створення психолого-педагогічних умов формування конкурентноспроможної особистості, збереження психічного здоров’я педагогічних працівників, учнів (дітей) та батьків шляхом упровадження інноваційних соціально-психологічних технологій і методик.

Завдання психологічної служби міста:

  • створення оптимальних психолого-педагогічних умов формування конкурентоспроможної особисті у процесі навчання і виховання шляхом упровадження інноваційних соціально- психологічних технологій і методик;
  • створення оптимальних психолого-педагогічних умов формування конкурентоспроможної особисті у процесі навчання і виховання шляхом упровадження інноваційних соціально- психологічних технологій і методик;
  • створення позитивного соціально-психологічного мікроклімату в колективі; створення позитивного соціально-психологічного мікроклімату в колективі;
  • захист та збереження психічного здоров’я усіх учасників навчально-виховного процесу;
  • захист та збереження психічного здоров’я усіх учасників навчально-виховного процесу;
  • сприяння інноваційній діяльності педагогічних працівників; сприяння інноваційній діяльності педагогічних працівників; підвищення рівня психологічної компетентності усіх учасників навчально-виховного процесу;
  • підвищення рівня психологічної компетентності усіх учасників навчально-виховного процесу; сприяння повноцінному особистісному, соціальному й інтелектуальному розвитку учня (дитини) на кожному віковому етапі;
  • сприяння повноцінному особистісному, соціальному й інтелектуальному розвитку учня (дитини) на кожному віковому етапі;
  • забезпечення індивідуального підходу до кожної особистості на основі її психолого-педагогічного вивчення. забезпечення індивідуального підходу до кожної особистості на основі її психолого-педагогічного вивчення.