Залевська С.Д., завідувач НМЦ, голова Ради НМЦ, супровід ПМПК, ММО: директорів НЗ, заступників директорів з НР.

Оксанюк А.М., методист: початкова освіта, ММО учителів 1-4 класів, вихователів ГПД, курсова перепідготовка, інноваційна діяльність педагогів початкової освіти.

Новікова А.Г., методист: ММО вчителів природничо-математичного циклу предметів (математики, фізики,  астрономії, економіки, хімії, біології, екології, природознавства, географії), їх інноваційна діяльність.

Худік Н.М., методист: ММО вчителів гуманітарного циклу предметів (українська мова та література,російська мова,  іноземні мови), інноваційна діяльність педагогів.

Морозюк С.М., методист: ММО вчителів суспільних дисциплін  (історія, правознавство), їх інноваційна діяльність, курси духовно-морального спрямування, моніторинг якості освіти, ЗНО.

Ніколайчук Н.Є., методист: ММО заступників директорів з наукової роботи, вчителів музичного та образотворчого мистецтв, трудового навчання, обслуговуючої праці, зарубіжної літератури, позашкільної освіти, робота з обдарованими дітьми (МАН), гурткова робота.

Дюднєва Н.М., методист: ММО заступників директорів з виховної роботи, класних керівників, педагогів-організаторів, вчителів основи здоров’я, інноваційна діяльність з даних напрямків.

Доложевська О.Ю., методист психологічної служби: ММО шкільних практичних психологів, соціальних педагогів.

Лівіцька С.В., методист: ММО шкільних бібліотекарів, інноваційна діяльність, обслуговування бібліотечних фондів та підручників.

Костюк І.Г., бібліотекар НМЦ, технік ТЗН: облік бібліотечних фондів, передплата періодичних видань, створення електронних довідників, каталогів, технічне забезпечення діяльності НМЦ.

 

 

Модель особистісно-зорієнтованої діяльності НМЦ

 

Науково-методичний центр управління освіти

і науки Кам’янець-Подільської міської ради

        Науково-методична робота міста – складова загальнодержавної системи, яка постійно розвивається, оновлюється. Створено цілісну систему науково-методичного супроводу діяльності ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, який здійснюється з урахуванням нових освітніх завдань, досягнень науки через роботу  науково-методичного центру (далі НМЦ).

НМЦ сьогодні – школа передового педагогічного досвіду, сервісний центр, орієнтований на розвиток компетентностей учителя, керівника, нову українську школу. Діяльність спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Указу Президента України від 25.06.2013 року №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», нових Базових стандартів ЗСО.

МК утворено в 1960 році, з 2003 року – стає НМЦ. З 2017 року до його штату входять 11  методистів, системний адміністратор, бібліотекар. НМЦ складається з 9 лабораторій; психологічної служби, міської медико-педагогічної консультації, технічного відділу. Колегіальним органом керівництва НМЦ є науково-методична рада. НМЦ здійснює супровід 18 ДНЗ, 23 НЗ, 4-ох позашкільних закладів.

Працівники НМЦ здійснюють науково-методичну роботу, надають сервісні послуги:

  • предметно-методичний сервіс (адресна допомога, консультування; розробка методрекомендацій; проведення методзаходів; проектування, консультування);
  • моніторинговий сервіс (моніторинг; вивчення рівня досягнень учнів, стану викладання предметів, діяльності гуртків; ППД, кадрового забезпечення, якості навчальної літератури; стану превентивної освіти; банк даних обдарованої молоді);
  • маркетинговий сервіс (визначення ступеня забезпечення освітніх запитів дітей, педагогів, батьків, громадськості; прогнозування змін освітніх запитів; профільність освіти);
  • консалтинговий сервіс (пошук, накопичення, систематизація освітніх методик, інновацій, їх впровадження у роботу НЗ; популяризація методлітератури);
  • експертсервіс (корекція, рецензування, редагування посібників; експертиза проектів;
  • інформаційно-технологічний сервіс (підвищення ІКТ-компетентності педагогів; дистанційне навчання; створення педагогічних інтернет-спільнот, блогів, сайтів; адміністрування сайту УОН, сайту НМЦ; створення єдиного мережевого простору);
  • PR-сервіс (виявлення, вивчення, узагальнення ППД; проведення семінарів, вебінарів, практикумів, конференцій, круглих столів, майстер-класів, конкурсу педідей; висвітлення роботи НМЦ, педагогів у ЗМІ; видання аналітичних інформзбірників).

НМЦ працює над проблемою «Забезпечення освітніх послуг на засадах компетентнісного підходу, переорієнтації на цілі сталого розвитку». Пріоритетні напрямки: розробка концептуальних основ педпроектів; науково-методичний супровід ефективних форм, методів, технологій освіти, дитячої обдарованості; компетентнісний підхід до якості освіти; активізація інноваційного потенціалу педколективів, інформатизація системи методроботи.

В НМЦ діють 9 педклубів, інформаційно-просвітницький центр; 8 моніторинг–центрів; 4 тренінг-центра; 2 координаційних центра; 13 творчих груп;  7 динамічних груп;  креативна, експериментально-дослідницька групи; школи: ППД (8); педагогічної адаптації (11); управлінського резерву, асоціації молодих вихователів ДНЗ, 37 міських МО.

Впроваджуються нові технології в підготовці педагогів: особистісно-орієнтовані, проектні, навчання за принципом модульності, інформаційні, інтерактивні, комп’ютерно-телекомунікаційні, дистанційне  навчання. Здійснюється методичний супровід виконання державних, міських освітянських програм: розвитку освіти міста на 2011-2017 роки; розвитку позашкільної освіти;  організації профільного навчання; інклюзивного навчання і виховання дітей, розвитку та підтримки науково-дослідницької роботи, проекту «Підготовка обдарованої молоді м. Кам’янця-Подільського до учнівських олімпіад, інтелектуальних змагань».

         Лабораторія керівних кадрів реалізує прогностичну, консультативну, менеджментську функції, здійснює діагностування, моніторинг інноваційних процесів; організує роботу МО директорів, заступників директорів з навчальної роботи та їх творчих груп. У закладах освіти переважають такі освітніх технологій: в управлінській діяльності – інформаційні, проектні технології,  програмно-цільове управління; в початковій школі: розвивального навчання, проектні, гуманна особистісна технологія Ш.Амонашвілі; в основній школі: інформаційно-комунікаційні,  інтерактивні, проектні технології, технології розвитку творчої особистості, навчання як дослідження, гендерна технологія. Керівники НЗ міста – учасники обласних форм методичної роботи: 7 директорів є членами  АКІЗО; директор НВК № 3- постійний учасник творчої майстерні керівників шкіл «Шлях до успіху»; директор Ліцею – учасник Всеукраїнського клубу «Директор школи».  Проводяться щорічні семінари-практикуми директорів. НЗ міста  – постійні учасники та переможці обласного конкурсу на кращу модель НЗ та інтернет-конкурсу на кращу модель громадського самоврядування. Щороку на базі освітніх закладів проводяться Всеукраїнські семінари педпрацівників різних категорій, приймаються делегації освітян з різних областей України, а також з Польщі, Німеччини, Литви по обміну досвідом.

Участь педагогів міста в обласній виставці «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування»: роботи педагогів  мають найвищі   якісні та кількісні показники серед міст області (кількість призових балів – 5746, якість  поданих робіт – 70,3%, рейтинг – 3,248).

З 2016 року впроваджено електронний формат роботи постійно діючої міської педвиставки.

Традиційною є міжшкільна віртуальна науково-практична конференція «Забезпечення освітніх послуг на засадах компетентнісного підходу та переорієнтації на цілі сталого розвитку», яка щороку налічує понад 70 учасників ЗНЗ та ПНЗ міста. Матеріали доповідачів розміщені на блозі конференції за посиланням: http://konferenskp.blogspot.com/

Педагоги міста – щорічні учасники та переможці обласного конкурсу «Учитель року» в різних номінаціях.

Лабораторія дошкільної освіти задає старт подальшому успішному становленню особистості. Методичний супровід націлений на 18 дошкільних закладів: 4 заклади загального розвитку, 1 садочок компенсую чого типу, 13 комбінованого типу. Інклюзивне навчання дітей дошкільного віку здійснюється в ДНЗ № 8,20,22. Кожен ДНЗ має свій сайт.

У ДЗ організовано роботу груп індивідуального виховання особистості за методикою М. Монтессорі, ДНЗ № 15; за педагогікою Р.Штайнера, ДНЗ № 21;  впровадження елементів МП «Крок за кроком», «Self-eestun» ДНЗ № 20, по впровадженню ідей С.Русової працюють ДНЗ № 1,2,8,9,17. Діють 9 МО, 2 творчі групи, педагогічний майданчик (педагогіка Ш.Амонашвілі), авторська школа театралізованої діяльності, тренінг-клуб «Методист-best». Працюють КЦ для батьків при ДНЗ № 8, 20, 21, 22, 30, пункти пренатальної педагогіки. Проводяться конкурси професійної майстерності «Кращий вихователь», «Кращий інструктор з фізичного виховання», «Кращий музичний керівник», «Кращий помічник вихователя», «Кращий кухар ДНЗ», «Краща медична сестра». З 2010 року діє асоціація молодих педагогів «Нове коло». Дошкільна освіта міста впевнено тримає позицію лідера в Хмельницькій області за результатами перемог у Міжнародних та Всеукраїнських заходах:

2011 р. – вихователь-методист ДНЗ № 20 О.Івасечко – лауреат щорічної премії Верховної Ради України; 2012 р. – завідувач ДНЗ № 16 Т.Крушановська – переможець обласної премії М. Дарманського у номінації «Кращий завідувач ДНЗ», 2015 р.- вихователь ДНЗ № 2 Н.Дьоміна – «Кращий вихователь»; Т.Любко, вихователь ДНЗ № 30- «Кращий вихователь України – 2012»; 2012 р. – колектив ДНЗ № 21 занесений на обласну Дошку Пошани «Кращі люди Хмельниччини»; 2013 р.- найкращій в області – колектив ДНЗ № 23; 2013 р. – досвід ДНЗ № 23 – переможець Всеукраїнського огляду відеоматеріалів «Здоров’язбереження в ДЗ»; 2014 р.- театральна студія ДНЗ № 21- переможець Всеукраїнського конкурсу театралізованої діяльності, ДНЗ № 9 – Всеукраїнського конкурсу «На кращий стан фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ», вихователь ДНЗ № 2 Н.Дьоміна – переможець ІУ Міжнародного фестивалю педіновацій; 2015 р.- ДНЗ № 15, ДНЗ № 21 – І місце у Всеукраїнському конкурсі «100 кращих ДНЗ України»; 2015 р. – ДНЗ № 16 – лауреат Всеукраїнського фестивалю «Україна рідний край»; ДНЗ № 18 – переможець Всеукраїнського конкурсу «Калейдоскоп педідей з екологічного виховання дошкільників»; 2016 рік – асоціація «Нове коло» – переможець Всеукраїнського конкурсу «Кращий досвід роботи управлінь освіти та ДНЗ».

Діяльність лабораторії початкової освіти спрямована на реалізацію стратегічних напрямків розвитку початкової освіти. Перспективні завдання: створення умов для соціального та інтелектуального розвитку кожної дитини, зміцнення, збереження здоров’я школярів, розкриття творчих здібностей. Зміст початкової освіти міста базується на:

– освіті сталого розвитку (в початкових класах 6 шкіл: НВК № 3; ЗОШ № 10; 12; 15; 16; 17 викладається курс за вибором «Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета» у рамках міжнародного проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії» української організації «Вчителі за демократизацію та партнерство» і шведської організації «Глобальний план дій»);

– гуманній педагогіці (НВК № 14 п’ять років входила до регіонального експерименту під керівництвом ХОІППО з гуманної педагогіки. Засади гуманної педагогіки широко впроваджуються учителями початкових класів усього міста);

здоров’язберігаючих технологіях (в місті діють 11 «Шкіл сприяння здоров’ю»;

– теоретико-методичній основі формування культури мислення молодшого школяра О.Митника (в 7 школах міста у варіативну частину робочих планів школи І ступеня включено курс «Логіка»,  в ЗОШ № 12 створено кабінет логіки).

реалізації компетентнісного підходу через впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (2016-2017 навчальний рік – два класи в НВК № 14, 2017-2018 навчальний рік – 5 класів: НВК № 14, СЗОШ № 5; ЗОШ № 15).

Педагоги – активні учасники виставки педідей та знахідок, дописувачі фахових видань, збірників науково-методичних праць ХОІППО та КПНУ ім. Івана Огієнка.

Завданнями природничо-математичної лабораторії є: формування ключових компетентностей учнів на уроках природничо-математичних дисциплін; підвищення професійної майстерності, науково-дослідницькій діяльності, інформаційної компетенції, педагогів; реалізація особистіснозорієнтованих, інтерактивних технологій; забезпечення розвитку обдарованої молоді. Діють 6 предметних МО. Учителі впроваджують інноваційні методики, ІКТ, активні учасники обласних вебінарів-тренінгів; (2014-2016рр.) науково-практичної конференції «Модернізація роботи науково-педагогічної та методичної служб системи післядипломної педагогічної освіти в контексті реформування освіти України». Проведено Всеукраїнський науково-методичний семінар «Вивчення математики в умовах переходу на нові навчальні програми в 7 класах ЗНЗ» – 2015 рік.

Інноваційна  діяльність творчих груп учителів лабораторії: 2015-2016 н.р. – всеукраїнського конкурсу «Сталий розвиток – наш вибір», акція «Всеукраїнський урок екологічних знань»; Всеукраїнська серпнева конференція «Педагогічний пошук – 2016».

Лабораторія  співпрацює з ВНЗ: КНУ імені Т. Шевченка, ХАІ, К-ПНУ імені І. Огієнка, КФЕК НУ ДПС України, результат: випускники отримали листи-запрошення   на першочергове зарахування. Під проект «Підготовка обдарованої молоді м. Кам’янця-Подільського до участі в учнівських олімпіадах та інших інтелектуальних змаганнях» на базі КПНУ ім. І.Огієнка організовано фізико-математичну школу,  хімічну-на базі ПДАТУ. Результати: підвищення результативність участі учнів в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, фінальному етапі XIX Всеукраїнського турніру юних математиків імені М.Ядренка, участь та перемоги на регіональній науково-практичній конференції «Молоді дослідники – природі Поділля», ІІ етапу інтернет-олімпіади з математики.

Лабораторія гуманітарного циклу предметів пріоритетними завданнями ставить: упровадження Концепції мовної та літературної освіти, створення сприятливих умов для самореалізації й мовного самовияву учнів, формування полікультурної особистості, інтеграція нових ідей в навчальний процес, формування інформаційної культури педагога, учня. Працюють 6 МО: учителів української мови та літератури, російської мови, 4 іноземних мов; традиційними є різні види семінарів, школа ППД, тренінги, майстер-класи. Учні та учителі-щорічні учасники та переможці міжнародних та всеукраїнських конкурсів: української мови ім. П. Яцика, мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, всеукраїнської гри «Соняшник», всеукраїнського конкурсу «Гринвіч». Перемоги учнів на обласних та всеукраїнських олімпіадах, результати ЗНО свідчать про належний рівень впровадження інноваційних, тестових технологій. Педагоги – дописувачі фахових інтернет та друкованих видань, ведуть власні сайти, блоги. Підручник «Англійська мова Startup! 4» (вчителі-методисти НВК № 9 І.Доценко, О.Євчук) переміг у Всеукраїнському конкурсі підручників, отримав гриф МОНУ, видрукуваний за держзамовленням.

Діють школи з поглибленим вивченням англійської мови (НВК №9, №14), в ліцеї на профільному рівні вивчається англійська мова, у СЗОШ №1 – німецька мова.

Пріоритетним напрямком діяльності лабораторії суспільних дисциплін та ЗНО є науково-методичний супровід забезпечення викладання предметів суспільствознавчого циклу, проведення ЗНО та виставки педагогічних ідей «Освіта м. Кам’янця-Подільського на шляхах реформування». Працюють МО учителів історії та правознавства, курсів духовно-морального спрямування, через семінари-практикуми, методологічні семінари, майстер-класи, творчі групи,  навчання залучених до ЗНО працівників.

Головні завдання лабораторії: методичний супровід вивчення історії у 5-9-х класах; активізація інноваційного потенціалу педпрацівників; активне використання сучасних педтехнологій; реалізація компетентнісного підходу, творча співпраця вчителя та учня;  використання мережевих технологій, хмарних сервісів; методсупровід проведення ЗНО.

Випускники ЗНЗ міста (результи ЗНО по Хмельницькій області) за якістю знань з предметів українська мова, література, історія України, математика, англійська мова, біологія, географія випереджають випускників інших міст, районів області,  маючи  найнижчий відсоток учнів, які не подолали поріг – 4,9%.

Пріоритетні напрями діяльності лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій: здійснення моніторингу стану інформатизації НЗ, методсупровід з питань ефективного використання НЗ сучасної оргтехніки, підтримка функціонування сайтів НЗ. Завдяки роботі 4 міських МО учителів: інформатики, фізкультури, предметів «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», творчих, динамічних груп здійснюється системне підвищення професійної компетентності педагогів, неформальна освіта. Інноваційні форми впровадження ІКТ здійснюються через: стандартні та спеціалізовані програми, педагогічні програмні засоби, розташування в мережі Інтернет, хмарні сервіси, використання інтерактивних дошок. Учителі друкуються у фахових виданнях, учасники всеукраїнських, обласних семінарів, вебінарів по використанню нових ІКТ технологій, сервісів, інноваційних проектів «Бобер», «INFOMATRIX», «ЕКОСОФТ».

Лабораторією забезпечується підготовка учнів до служби у ЗСУ. Реалізація програми предмету «Захист Вітчизни» у співпраці з Кам’янець-Подільським об’єднаним міським військовим комісаріатом, Кам’янець-Подільським міськрайонним товариством сприяння обороні України, військовою частино А3290, гарнізоном та Центром розмінування.

Робота з фізичної культури спрямовується на охорону та зміцнення здоров’я, формування в учнів життєво-важливих рухових вмінь та навичок, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості. Спортсмени, які займаються у ДЮСШ,– неодноразові чемпіони змагань обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів.

Лабораторія позашкільної освіти, виховної роботи та роботи з обдарованими дітьми пріоритетними напрямками діяльності визначає: виявлення та індивідуальну роботу з обдарованими учнями; підвищення компетентностей учителів щодо роботи з обдарованими дітьми, залучення до підготовки ВНЗ; якість написання олімпіадних, профільних контрольних робі МАН; активізація участі педагогів, учнів у конкурсах, проектах, програмах різних рівнів. За результатами психологічних досліджень серед учнів 5-11 класів ЗНЗ щороку виявляється близько 300 обдарованих. Працює «Школа олімпійського резерву», шкільні учнівські наукові товариства (НТ), з учнями-переможцями олімпіад працюють за індивідуальними планами розвитку обдарованості. Понад 1000 учнів щорічно беруть участь у предметних олімпіадах: ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад – місто входить у трійку лідерів. Якісний показник участі учнів в олімпіадах щороку збільшується.

 

Системна робота з обдарованими дітьми забезпечується через шкільні НТ( координатор- Кам’янець-Подільське міське наукове товариство по лінії МАН). Склад НТ МАН: 17 шкільних наукових осередків (200 учнів). МАН міста в обласному  рейтингу має ІІ місце. Міська програма «Розвиток, підтримка науково-дослідницької роботи в навчальних закладах міста» підтримує дитячу обдарованість:  щорічно на Дні науки (травень) нагороджуються учнів-переможців ІІІ, ІУ етапів олімпіад, конкурсів МАН, педагогів преміями,  подарунками.

У місті створено розвивально-виховне середовище – 4 ПНЗ: 2 ДЮСШ та 2-а комплексних позашкільних навчальних об’єднання: ЦДЮТ та Позашкільне навчально-виробниче об’єднання. Всього позашкільним навчанням охоплено 62.6 % учнів – 5.922 особи. За підсумками обласного рейтингу за 2016 рік  участі ЗНЗ та ПНЗ в обласних та всеукраїнських конкурсних програмах визначено:  художньо-естетичний напрям – ІІ місце; науково-технічний – І місце в області; науково-дослідницький– ІІ місце.

Результативність: 2016 р. – ансамбль сучасного танцю «Апельсин» – кер. А. Пащенко та ансамбль народних інструментів НВК №9, кер. Д.Шумський отримали почесні звання «Народний».  А.Пащенко відзначено премією Верховної Ради, відзнакою міського голови. 2017 р. – гурток художньої обробки деревини, кер. І. Сторож, ЦДЮТ – звання «Зразковий». Представники ПНЗ – учасники міжнародних, всеукраїнських, обласних  конкурсів  педмайстерності: обласний методичний заочний конкурс на краще інноваційне заняття «Моє найкраще заняття гуртка», Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для ПНЗ системи освіти, Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників ПНЗ «Джерело творчості»: 2013 р. – Н. Галецька – кер. гуртка СЮТтур – І місце; 2014р. – В. Гуменюк – кер. гурт. автомоделістів – ІІ місце; 2016р.–Н. Качковська – кер.  народного гуртка декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Колорит» ЦДЮТ – ІІІ місце.

Щороку на базі ПНЗ проводяться всеукраїнські, обласні семінари, збори учасників екопоходів, експедицій, змагання: 2014 р. – Всеукраїнська школа педдосвіду для керівників військово-патріотичного, туристсько-краєзнавчого гуртків. Вересень 2016  – Всеукраїнський зліт юних лісівників. 2016 р. – всеукраїнський семінар-практикум керівників, методистів відділень наук про Землю МАН України.

  Лабораторія національного виховання працює на виховання патріота, громадянина України, Європи, світу. Пріоритетні напрями: науково-методичний супровід діяльності організаторів виховного процесу, реалізація програмно-проектних технологій.  Здійснюється відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання  дітей та молоді,  проекту «Система національно-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів м.Кам’янця-Подільського «Українець-це назавжди!»». Працюють 3 МО: заступників директорів з ВР, класних керівників, педагогів-організаторів. Впроваджується  програма «Курс юного патріота». Здійснюється науково-методичний супровід 8 міських науково-педагогічних, виховних проектів для ЗДВР, педагогів-організаторів та  реалізації  міжнародних проектів: «Школа, дружня до дитини»; «Маршрут безпеки»;  «Майбутнє починається сьогодні»; «Родинна твердиня»; Сім кроків назустріч»; програм РЖН. Навчальні заклади – учасники  польсько-українського проекту «5 хвилин життя»,  всеукраїнського  «Я можу врятувати життя!», міського «Я – рятівник». НМЦ-співорганізатор всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування здорового способу життя молоді засобами освіти», яка з 2016 р. набула статус міжнародної. У НЗ міста діють: 3 дитячо-юнацьких громадських організацій, 19 загонів  «Ековарти», 195 дитячо-юнацьких  об’єднання,  які  охоплюють  97,8 % учнів.  Рада  школярів «Нова Генерація Лідерів» налічує 3500 учнів. Щорічними є конкурси: «Лідер року», «Шкільний вальс», «OnlineEuro-Guiz», «Європейська спадщина через мої окуляри», футквест «Кам’янець – острів скарбів» та інші.

       Лабораторія бібліотечних фондів НМЦ сприяє введенню в бібліотечну практику новітніх інформаційних технологій: у шкільних  бібліотеках створені  web- сайти, блоги, проводяться апробація та моніторинг  якості навчальної літератури для ЗНЗ. Діє міське МО бібліотекарів, які є постійними учасниками, переможцями всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека». Найкращі матеріали учасників Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек надіслані в Державну науково-педагогічну бібліотеку України імені В. Сухомлинського, часопис «Шкільна бібліотека плюс». Учні-читачі шкільних та міських бібліотек-щорічні переможці різних етапів  всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач».

Психологічна служба (ПС) міста забезпечує психологічний супровід педпроцесу, захист психічного соціального благополуччя його учасників. Основні завдання: сприяння повноцінному гармонійному розвитку дітей, формування мотивації до саморозвитку; сприяння індивідуалізації та диференціації навчально-виховного процесу; профілактика і корекція відхилень в пізнавальній та емоційно-вольовій сфері. НЗ всіх типів забезпечені фахівцями у сфері практичної психології (пп) і соціальної педагогіки (сп). Так, загальна кількість ПС – 70 чол., з них 38 – пп (17-ДНЗ і  21-ЗНЗ) та 32 сп (13-ДНЗ і 19-ЗНЗ). Пріоритетні напрямки роботи: супровід дітей трудових мігрантів, сімей учасників АТО, постраждалих внаслідок військових дій, демобілізованих; моніторинг освітніх ситуацій у НЗ, психологічного клімату в учнівських, педколективах, психологічна допомога дітям з особливими освітніми потребами, учням (ДПА і ЗНО),  шкільна медіація, превентивна робота, профілактика профвигорання педагогів, психологічний супровід освітніх інновацій. Фахівці ПС з учнями є учасниками, призерами та лауреатами  міського, обласного конкурсу по лінії МАН з психології. Методрозробки схвалені ОЦППСР, використовуються у роботі НЗ міста, області. ПС –  учасник міських, обласних, всеукраїнських методзаходів, створено блог ПС на веб-сайті управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради.

Особлива роль у системі спеціальної (корекційної) освіти нового типу в нашому місті належить міській психолого-медико-педагогічній комісії (ПМПК). Інклюзивне навчання здійснюється у 7 НЗ міста: ЗОШ № 2, 6, 7, 11, 12, 16, НВК № 3. ПМПК здійснює консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно-розвиткову, аналітичну, прогностичну, профілактичну, просвітницьку діяльність. ПМПК обслуговує 15482 дітей та підлітків. Основні завдання: своєчасне виявлення, облік дітей з порушеннями розвитку; збір даних про стан  здоров’я  та  розвиток дитини;  психолого-медико-педагогічне обстеження дітей; створення ресурсного центру з інклюзивної та індивідуальної форм навчання, організація роботи логопедичних пунктів. Освітній рівень педагогічних працівників міської ПМПК:консультант, доктор педнаук, професор; консультант, кандидат педнаук, доцент; консультант, кандидат педнаук, старший викладач; консультант, магістр;вчитель-методист.