Програма МАН

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення _________сесії міської ради

____________________№________

 

Програма

«Розвиток та підтримка науково-дослідницької роботи в закладах загальної середньої та позашкільної освіти міста» на 2018-2019 н. р.

 

Загальна частина

Одним із важливих завдань галузі освіти сьогодні є створення рівного доступу до отримання дітьми якісної освіти, формування інтелектуального потенціалу міста шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді і надання їй підтримки у розвитку творчого потенціалу, самореалізації та постійного духовного самовдосконалення.

З 1995 року у місті функціонує Кам’янець-Подільське міське товариство учнівської молоді науково-дослідницького напрямку. Це творче об’єднання школярів, що забезпечує їх інтелектуальний і духовний розвиток, підготовку до активної діяльності в галузі науки та сприяє самовизначенню в майбутній професії.

Міське наукове товариство залучає учнівську молодь до систематичної  науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності з історії, літературознавства, математики, екології, фізики, біології, хімії, економіки, науково-технічної творчості, геології, психології, географії, сільського господарства, археології, журналістики, астрономії тощо.

Щороку 200-250 учнів шкіл міста беруть участь у конкурсах, ініційованих Національним центром «Мала академія наук України» (м. Київ), Хмельницьким територіальним відділенням  МАН України. 50% учасників міського етапу конкурсів, як правило, стають призерами та учасниками обласних етапів. Більше 70% учасників обласних конкурсів стають призерами та переможцями.

У заключному Всеукраїнському етапі вищевказаних конкурсів беруть участь більше 20% школярів-учасників обласних конкурсів. Із них, як правило, 2-3 учні стають переможцями Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, що є гарним результатом в  порівнянні з іншими містами та районами Хмельницької області. У 2017 році на заключному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт по лінії МАН із п’яти учасників двоє стали призерами: Іваськова Олександра Костянтинівна, учениця 10 класу ЗОШ №17 –ІІІ місце (секція географії та ландшафтознавства), педагогічний керівник – Мисько Тетяна Орестівна, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист ЗОШ №17; Мельник Валерія Сергіївна, учениця 11 класу НВК №14 – ІІІ місце (секція зоології, ботаніки), науковий керівник – Любінська Людмила Григорівна, викладач Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

25-26 серпня 2016 року на базі наукового товариства Кам’янець-Подільського ліцею було організовано експедиційний виїзд наукових співробітників НЦ «Мала академія наук України» для виконання науково-дослідницької теми «Розробка методів і засобів формування та використання мережних систем знань для створення електронних площадок віртуальних навчально-дослідницьких лабораторій». Юні науковці мали змогу в польових умовах проводити дослідження з метою збору інформації для онтологокерованих баз знань за напрямками: екологічний стан водних басейнів, мінералогічне картографування території, збір астрографічної інформації та впровадження результатів науково-дослідної теми.

21-22 вересня 2016 року учні Кам’янець-Подільського ліцею стали учасниками семінару-практикуму  «Інноваційні підходи в організації  навчально-дослідницької діяльності учнів-членів МАН» в рамках науково-освітнього проекту «Відкрита освітня лабораторія». Учні були залучені до лабораторних практикумів та навчальних тренінгів на сучасному обладнанні лабораторії «МАНлаб», а також були запрошені на навчально-тематичні екскурсії.

22 листопада 2016 року відбулась ІV обласна учнівська науково-практична конференція «Перспективи розвитку сучасної науки: погляд юних науковців Хмельниччини». Кам’янець-Подільське міське наукове товариство Малої академії наук представляла команда у складі 11 дослідників та 5 наукових керівників у різних наукових секціях. Дипломи Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА «За кращий виступ» отримали 8 учнів.

У 2017 році у рейтинговому показнику Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації  Кам’янець-Подільський зайняв ІІ позицію за якісними показниками.

Організація діяльності товариства учнівської молоді науково-дослідницького напрямку здійснюється відповідно до:

 • Закону України «Про загальну середню освіту»
 • Закону України «Про позашкільну освіту»
 • Постанови Кабінету Міністрів України № 778 від 27.08.2010 р. «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»
 • Указу Президента України від 30.09.2010 р. № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 30.09.2010 р. № 927/2010 р. «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді»
 • Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки № 305 від 18.08.1998 р.
 • Положення про Кам’янець-Подільське міське товариство учнівської молоді науково-дослідницького напрямку, затверджене колегією управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради від 5 червня 2013 р., протокол № 4.

Програма передбачає фінансування 9500 індивідуальних навчальних годин у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти, ліцеї, навчально-виховних комплексах та в Центрі дитячої та юнацької творчості. З них:

200 годин – СЗОШ № 1;

250 годин –  НВК №13;

400 годин – НВК № 3;

450 годин – НВК №9;

600 годин – СЗОШ №5;

по 1700 годин – НВК №14, ліцей;

4200 годин – ЦДЮТ.

Для підготовки учнів до написання науково-дослідницьких робіт необхідно залучити орієнтовно висококваліфікованих 60 учителів-предметників (школи нового типу) та 50 керівників гуртків (ЦДЮТ).

На реалізацію Програми необхідно 656736,98 грн.

 

Мета Програми:

 • створення рівного доступу школярів до якісної освіти;
 • фінансування навчальних годин для індивідуальної науково-дослідницької роботи у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти, ліцеї, навчально-виховних комплексах та Центрі дитячої та юнацької творчості.

Основні завдання Програми:

 • створення умов для творчого самовдосконалення учнівської молоді та розкриття їх наукового потенціалу;
 • виявлення, розвиток та підтримка юних талантів і обдарувань шляхом залучення їх до активної наукової діяльності;
 • сприяння додатковій освіті учнів шляхом залучення до наукової діяльності;
 • забезпечення підтримки юних науковців;
 • пропаганда та популяризація наукових досліджень учнівської молоді;
 • забезпечення фінансування науково-дослідницьких годин в навчальних закладах.

 

План реалізації Програми

№ п/п Заходи і види діяльності Термін виконання Відповідальні
1 Визначення рейтингу результативності участі учнів у конкурсах, турнірах, науково-дослідницького характеру за минулий навчальний рік. Розподіл навчальних годин на поточний навчальний рік Серпень-вересень 2018 р. Комісія у складі: завідувача відділом загальної середньої та позашкільної освіти управління освіти і науки Потанської В.Д., методиста НМЦ управління освіти і науки Ніколайчук Н.Є.
2 Поновлення банку даних членів Кам’янець-Подільського міського товариства учнівської молоді науково-дослідницького напряму Вересень 2018 р. Методист НМЦ управління освіти і науки Ніколайчук Н.Є., директори, заступники директорів спеціалізованих закладів загальної середньої освіти, навчально-виховних комплексів, ЦДЮТ
3 Введення в дію Програми «Розвиток та підтримка науково-дослідницької роботи в закладах загальної середньої та позашкільної освіти міста» на 2018-2019 н.р. Жовтень 2018 р. – травень 2019 р. Начальник управління освіти і науки Старченко С.В., директори ЦДЮТ, шкіл нового типу
4 Контроль за виконанням Програми «Розвиток та підтримка науково-дослідницької роботи в закладах загальної середньої та позашкільної освіти міста» на 2018-2019 н.р. Жовтень 2018 р. – травень 2019 р. Заступник начальника управління освіти і науки Мельник С.В.

 

 

Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація Програми «Розвиток та підтримка науково-дослідницької роботи в закладах загальної середньої та позашкільної освіти міста» на 2018-2019 н. р. дасть змогу:

 • створити умови для подальшого розвитку науково-дослідницької роботи;
 • залучити школярів до систематичної науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності;
 • удосконалити систему виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді;
 • зміцнити соціальний статус педагогів, які працюють із школярами в аспекті науково-дослідницької роботи;
 • підвищити рівень проведення міських масових заходів.

 

Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету в межах фонду заробітної плати, виділеного на освіту  та з інших джерел, не заборонених законодавством України.

 

Розрахунок до Програми

 

Номер п/п Назва установи Кількість годин на рік Вартість 1 год. Сума по КЕКВ 2110 Нарахування по КЕКВ 2120 Разом
1 СЗОШ № 1 200 64,79 12958,00 2850,76 15808,76
2 НВК № 13 250 64,79 16197,50 3563,45 19760,95
3 НВК № 3 400 64,79 25916,00 5701,52 31617,52
4 НВК №9 450 64,79 29155,50 6414,21 35569,71
5 СЗОШ № 5 600 64,79 38874,00 8552,28 47426,28
6 НВК № 14 1700 64,79 110143,00 24231,46 134374,46
7 Ліцей 1700 64,79 110143,00 24231,46 134374,46
Всього по 070201 5300   343387,00 75545,14 418932,14
8 ЦДЮТ 4200 46,41 194922,00 42882,84 237804,84
Разом 9500   538309,00 118427,98 656736,98

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                Д. Васильянов