Позашкільна освіта

Закон України “Про позашкільну освіту”

Положення “Про позашкільні навчальні заклади”

Інструкція ведення ділової документації в ПНЗ

Індивідуальна траєкторія обдарованої дитини

Лист МОН Навчальні програми ПО

Методробота керівника гуртка ПНЗ

Зразок  плану самоосвіти педагога ПНЗ

Вимоги до портфоліо керівника гуртка

Портфоліо презентація. Зразок

ППД Галецька. Презентація

ППД Гуменюк. Презентація

Самоосвіта педагога ПНЗ

Зразок Посадова інструкція